Cà Phê và Cuộc Sống

By |2020-04-07T11:13:35+00:00Tháng Tám 28th, 2019|Cà Phê Tín Đức, Uncategorized|

Đã có người từng nói với tôi rằng : “Cà phê khiến ta mạnh mẽ, điềm đạm và thông thái”. Tôi đến với cà phê, và thấy cà phê khác tất cả những thứ mà mình đã gặp qua. Không nhẹ nhàng thanh [...]